top of page
water-glass-g1d1bcc7bd_1920.jpg

Vattenbrunn

Vi borrar din nya vattebrunn

Vattenbrunn: Om oss

Borrdjup

Hur djup din nya vattenbrunn bli beror på vilket djup vi hittar en tillräckligt med vatten. Normalt så borrar vi vattenbrunnar 20 till 100 meter . Om vi inte hittar vatten måste brunnen tryckas.

Rotavdrag

Brunnsborrning är berättigat till rotavdrag, 30% av arbetskostnaden.
Schablonen för arbetskostnad vid borrning är satt till 35 procent av den totala kostnaden.

Helhets lösning

Förutom att vi kan borra din brunn kan vi leverera och montera din nya vattenpump, vi erbjuda även ingrävning av slang och elrör till fastigheten.

Vattenbrunn: Lista

Vattenbrunn process

Här är en beskrivning, i 15 steg, av hur processen går till när du ska borra en ny vattenbrunn, från start till mål.

1

Förfrågan

Ni fyller i offerförfrågan, tänk på att fylla i så mycket information som möjligt, så vi kan ta fram korrekt offert.

2

Platsbesök

Om behov finns kommer vi ut och ser på förutsättningar och placering av brunnen

3

Offert

Utifrån den information vi har tar vi fram ett pris på borrningen.

4

Avtal

I samband med att ni accepterar offerten avtalar vi tid för själva borrningen

5

Förberedelse

Du förbereder så att framkomligheten är klar för lastbilar och borrigg, alla eventuella hinder tas bort som t.ex. staket, fordon, byggställningar osv. Ska vi borra nära en byggnad, altan eller annat föremål kan du skydda detta med t.ex. en pressening.

6

Fodring

Vi startar borrningen med att borra ner foderrör tills vi når berg, när vi har kommit ner till berget  borrar vi foderrör ytterligare 2m sedan gjuter vi foderröret i berget. Exakt hur långt ner till berget är ofta omöjligt att veta.

7

Borrning

När fodringen är klar fortsätter vi borra vidare ner i berget. Vi borrar tills det kommer vatten. Men om vi inte hittar vatten borrar vi inte djupare en ca 80m (beroende området), då risken för saltvatten ökar desto djupare man borrar.

8

Tryckning av Brunn

Om vi inte hittar vatten så måste brunnen tryckas för att få fram vatten.  Det brukar vanligtvis ta en till två veckor att få brunnen tryckt från att vi beställer jobbet. 

Läs mer:

https://www.sgu.se/grundvatten/brunnar-och-dricksvatten/anlaggning-av-brunn/hogtrycksspolning-i-bergborrade-brunnar/

9

Ingrävning

Ett schakt ska nu grävas från brunnen till byggnaden där vattnet ska in. Markslangen måste ligga under tjäldjupet (ca 1,5m) annars bör en värmeslinga läggas i markslangen.

10

Framdragning

Markslang och el dras fram till brunn.

11

Vattenpump

Nästa steg är att sänka ner vattenpumpen i brunnen, vi kan leverera och sätt i pumpen.

12

Rörmokare

En rörmokare anlitas för installation av hydropressen i frostfritt utrymme (oftast inomhus) och kopplar på vattnet i huset.

13

Elektriker

En elektriker anlitas för att  kopplar
på strömmen till vattenpumpen.

14

Vattenprov

När vattnet är igång och du använt vattnet i ca 3 månader är det dags för att göra en vattenanalys.

15

Vattenfilter

 Efter analysen blir du informerad om vattenkvaliteten, om vattnet är tjänligt eller om du bör komplettera med något filter.

Vattenbrunn: Lista
bottom of page