top of page
shutterstock_781785535_edited.jpg

Bergvärme

Sänk din elförbrukning med bergvärme

Bergvärme: Om oss

Borrdjup

Hur djup vi borrar din energibrunn avgörs av ditt värmebehov, men normalt borrar vi mellan 100-260m. Energiberäkningen och bordjupet tar din installatör eller  återförsäljare av värmepumpen fram. Vi har partners som vi kan förmedla om ni inte har en leverantör av bergvärmepump.

Rotavdrag 

Brunnsborrning är berättigat till rotavdrag, 30% av arbetskostnaden.

Schablonen för arbetskostnad vid borrning är satt till 35 procent av den totala kostnaden. Exempel: Totalkostnad för borrning 65 000,-, Arbetskostnad (35%) 22 750,-, Rotavdrag 30% 6 825,-

Helhets lösning

Vi hjälper dig hela vägen. Beräkning, borransökan, borrning, grävning, inkoppling och installation.

Ekonomi

 I de allra flesta fall så är bergvärme en mycket ekonomisk energiform. Ofta kan du börja spara pengar redan från första dagen. Dessutom höjer bergvärme värdet på ditt hus. Byter du till en bergvärmepump så kan du - årligen - spara in 80% av dina värmekostnader.

Bra miljöval

 Eftersom bergvärme inte kräver någon typ av förbränning, utan endast drivs av elektricitet, sparar det på naturens resurser. Bergvärme minskar markant utsläppen av kväveoxid, kolväte och koldioxid i jämförelse med värmesystem som hämtar energi ut fossila bränslen.

Trygghet

Eftersom bergvärme är oberoende av sol, vind och regn är det en trygg energikälla. Borrhålets djup varierar beroende på hur långt ner i marken berget finns. Här ligger vattnets temperatur konstant mellan 6 till 8 grader.

Bergvärme: Lista

Bergvärme process

Här är en beskrivning, i 6 steg, av hur processen går till när du investera i bergvärme.

1

Bergvärmepump samt dimensionera av borrhål

Första steget är att vi gör en beräkning på hur djupt ditt bergvärme hål bör vara och vilken pump som passar.

2

Offert, bilder och hembesök

Vi tar fram en offert på borrningen utifrån förutsättningarna  För att vi ska kunna förbereda och ta fram rätt pris, så behöver vi veta alla förutsättningar för borrning på din fastighet. Vi bokar ett hembesök eller så skickar du bilder på tomten. Bilderna hjälper oss att säkerställa att borrningen är möjlig, och ger nödvändig information om borriggens framkomlighet.

3

Borransökan och tidsplan

När du accepterat offerten är det dags att skicka in en ansökan om borrning till din komun, vi bistår med det uppgifter som rör själva borrningen. Blanketten hittar du på din kommuns hemsida, det tar normalt 2-4 veckor att få ett borrtillstånd, ibland längre beroende på komun och förutsättningar.
Vi avtalar en preliminär tid för borrning i samband med att borransökan görs.

4

Godkänt borrtillstånd

När du har fått godkänt av kommunen att borra bokar vi in en exakt tid för borrning. Innan vi kommer ska eventuella hinder flyttas och en markering var det ska borras, förslagsvis med en pinne i marken.

5

Kollektorslang läggs i borrhål och grävs in

Efter att brunnen är borrad så lägger vi ner en kollekotorslang i borrhålet. Beroende på vårat avtalet så gräver vi även in slangarna till huset.

6

Värmepump installeras

Bergvärmepumpen sätts på plats och ansluts till kollektor slangarna.

Bergvärme: Lista
bottom of page