top of page

Hur fungerar bergvärme

Finns det värme i berget? Hur får man upp den?

Bergvärme, eller geotermisk värme, är en hållbar metod för att värma upp eller kyla ner byggnader. Processen börjar med en markundersökning för att bedöma markens egenskaper, inklusive värmeledningsförmågan. Sedan borras energibrunnar, eller hål, vertikalt ner i marken, vanligtvis på hundratals meters djup. I dessa brunnar installeras en sluten slinga av plaströr eller slangar som innehåller en frostskyddad vatten-glykolblandning. Denna slinga fungerar som en värmeväxlare för värmepumpen.
Värmepumpen själv placeras i byggnaden, oftast i en teknikbod eller källare, och har en kompressor och en kondensor som tar upp värme från marken via den installerade slingan. Den höjer temperaturen på den upptagna värmen till en nivå som är användbar för uppvärmning av byggnaden. Värmebärgasystemet kan också användas för kylning på sommaren genom att överföra överskottsvärme från byggnaden till marken.
Den upphöjda temperaturen används sedan för att värma upp vatten eller luft som cirkulerar genom byggnadens värmesystem och ger värme till olika rum. Fördelarna med bergvärme inkluderar hög verkningsgrad, låga driftskostnader och minimal miljöpåverkan. Det är dock viktigt att notera att installationen av bergvärme kräver specialiserad kunskap och bör utföras av kvalificerade yrkespersoner. Dessutom kan tillstånd och markundersökningar vara nödvändiga beroende på platsen och regelverket i det specifika området.

Hur fungerar bergvärme: Tjänster
bottom of page